Az Alkotmánybíróság 2018. december 4-i teljes ülése

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (önkormányzati szolidaritási hozzájárulás) (V/1231/2017.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvádló) (IV/1175/2016.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény 1. §-a ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (plakáttörvény) (II/1483/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/557/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, orvosi műhiba) (IV/2030/2017.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés „sajátos nevelési igényű” szövegrésze és 97. § (1a) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése) (II/1262/2017.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (méltányossági jogkörben hozott döntés, fellebbezés) (III/1518/2018.)

– a Kúria Mfv.III.10.065/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességűek ellátása) (IV/1630/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás, védett tanú) (IV/1479/2016.)