Az Alkotmánybíróság 2018. december 11-i teljes ülése

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény 1. §-a ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (plakáttörvény) (II/1483/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/557/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, orvosi műhiba) (IV/2030/2017.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (méltányossági jogkörben hozott döntés, fellebbezés) (III/1518/2018.)