Az Alkotmánybíróság 2018. április 17-i teljes ülése

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett madarak elkobzása) (IV/638/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1628/2016.)

– az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kárpótlási árverés) (IV/1002/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1002/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete, és a PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (perköltség megfizetésének érvényesítése) (IV/1512/2014.)

– a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3.B.1763/2013/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.6301/2014/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvád elutasítása) (IV/1202/2014.)

– a Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazás iránti kezdeményezés) (IV/463/2018.)