Az Alkotmánybíróság 2017. szeptember 4-i teljes ülése

– a Kúria Mfv.II.10.673/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jutalék megfizetése – munkáltatói jogutódlás, APEH-illetékhivatalok) (IV/3355/2015.)

– a Kúria Kfv.V.35.772/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/1980/2014.)

– az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (OBH utasítás) (IV/1259/2016.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 34. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendeleti örökös földszerzése) (IV/24/2017.)