Az Alkotmánybíróság 2017. november 7-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása) (IV/1634/2016.)

– a Kúria Mfv.III.10.682/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (IV/2118/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)