Az Alkotmánybíróság 2017. november 28-i teljes ülése

– a Kúria Mfv.III.10.682/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (IV/2118/2016.)

– a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B-7/D. §-a elleni nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kettős adóztatás tilalma) (V/1736/2017.)

– az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (OBH utasítás) (IV/1259/2016.)

– a Siófoki Városi Bíróság 4.B.113/2012/14. számú ítélete, a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.615/2012/8. számú végzése, a Kúria Bfv.I.1222/2013/4. számú végzés alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1270/2014.)

– a Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó objektív felelőssége) (IV/311/2017.)

– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (4a) bekezdés és (5) bekezdés aj) pont alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3568/2012.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.288/2015/5/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 65.P.21.126/2014/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése, történész jó hírnevének megsértése) (IV/3338/2015.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.289/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó objektív felelőssége) (IV/2341/2014.)

– a Kúria Kfv.II.37.131/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatornabírság) (IV/1201/2017.)

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (védett madarak elkobzása) (IV/638/2017.)