Az Alkotmánybíróság 2017. november 20-i teljes ülése

– a Kúria Mfv.III.10.682/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (IV/2118/2016.)

– a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B-7/D. §-a elleni nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kettős adóztatás tilalma) (V/1736/2017.)

– az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (OBH utasítás) (IV/1259/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.21.840/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (képmáshoz fűződő személyiségi jog megsértése) (IV/1507/2016.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (adótitok) (II/1859/2016.)