Az Alkotmánybíróság 2017. március 7-i teljes ülése

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 146. § (2) bekezdés második fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adószám törlése, vezető tisztségviseléstől eltiltás) (IV/940/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (csatornabírság) (IV/1019/2016.)

– a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény 232. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (határozat kézbesítése) (IV/1803/2016.)

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/982/2016.)

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/1020/2016.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 5. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (gondnokság felülvizsgálata, nyilvános határozathirdetés) (III/1861/2016.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülése) (III/1948/2016.)