Az Alkotmánybíróság 2017. június 26-i teljes ülése

– a Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felmondás jogellenessége) (IV/523/2015.)

– a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2015.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 5. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (gondnokság felülvizsgálata, nyilvános határozathirdetés) (III/1861/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.515/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) (IV/26/2016.)

– a 2/2016. büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (nullum crimen – nulla poena sine lege) (III/232/2017.)

– az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (OBH utasítás) (IV/1259/2016.)