Az Alkotmánybíróság 2017. június 13-i teljes ülése

– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (bírák nemzetbiztonsági ellenőrzése) (II/1063/2015.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülése) (III/1948/2016.)

– a Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felmondás jogellenessége) (IV/523/2015.)

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.417/2013/55. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (eljárási bírság – Kehi) (IV/2031/2014.)

– a Kúria Kfv.V.35.189/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, egyház) (IV/1952/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.515/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházi fenntartóként történő elismerés, egyházi jogállású intézményfenntartó) (IV/26/2016.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 5. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (gondnokság felülvizsgálata, nyilvános határozathirdetés) (III/1861/2016.)