Az Alkotmánybíróság 2017. június 12-i teljes ülése

– a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.288/2015/5/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 65.P.21.126/2014/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése, történész jó hírnevének megsértése) (IV/3338/2015.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 461. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kábítószer mennyiség meghatározása) (III/668/2017.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 34. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendeleti örökös földszerzése) (IV/24/2017.)