Az Alkotmánybíróság 2017. július 11-i teljes ülése

– a 2/2016. büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés tárgyában készült határozat (nullum crimen – nulla poena sine lege) (III/232/2017.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat (vadkár) (IV/333/2016.)

– a Kúria Kfv.V.35.189/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat (személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, egyház) (IV/1952/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.767/2015/2. számú végzése és a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat (téves kézbesítés; fellebbezés) (IV/815/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.863/2016/7. számú ítélete és a Kttv. 179. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (közérdekű adat kiadása iránti igény) (IV/1620/2016.)