Az Alkotmánybíróság 2017. július 10-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.VI.35.267/2013/5. számú ítélete, a Kúria Kfv.III.35.201/2015/6. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 6.K.30.611/2012/8. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.32.234/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, adóbírság) (IV/718/2016.)

– a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja elleni utólagos normakontroll vizsgálata (állami tulajdonú földek értékesítése, hasznosítása) (II/3394/2015.)

– a Kúria Mfv.II.10.673/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jutalék megfizetése – munkáltatói jogutódlás, APEH-illetékhivatalok) (IV/3355/2015.)

– a Kúria Kfv.V.35.772/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/1980/2014.)

– az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/47. számú végzése, az 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (beavatkozás iránti kérelem elutasítása) (IV/3088/2015.)