Az Alkotmánybíróság 2017. január 31-i teljes ülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.085/2015/5. számú ítélete és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (2) bekezdése, 47. § 8. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2518/2015.)

– az Esztergomi Járásbíróság 3.B.310/2008/102. számú ítélete, a Tatabányai örvényszék 2.Bf.364/2013/15. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv.II.1304/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (észszerű határidőn belül történő elbírálás követelménye) (IV/1087/2015.)

– a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.182/2014/24. sorszámú közbenső ítélete, valamint a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.254/2015/10. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenessé Az 54/2014. (X. 10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (átszámított fogyasztói kölcsönszerződés elszámolási szabályai – MNB) (III/1339/2016.)

– a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény 232. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (határozat kézbesítése) (IV/1803/2016.)

– a Kúria Kfv.V.35.772/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/1980/2014.)

– a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendőr képmásának nyilvánossága) (IV/1612/2016.)

– az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontjának értelmezése iránt benyújtott indítvány vizsgálata (X/2129/2015.)