Az Alkotmánybíróság 2017. január 24-i teljes ülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.085/2015/5. számú ítélete és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (2) bekezdése, 47. § 8. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2518/2015.)

– az Esztergomi Járásbíróság 3.B.310/2008/102. számú ítélete, a Tatabányai Törvényszék 2.Bf.364/2013/15. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv. II. 1304/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (észszerű határidőn belül történő elbírálás követelménye) (IV/1087/2015.)

– a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.182/2014/24. sorszámú közbenső ítélete, valamint a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.254/2015/10. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenessé Az 54/2014. (X.10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (átszámított fogyasztói kölcsönszerződés elszámolási szabályai – MNB) (III/1339/2016.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. §-ának (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (minősített adattal visszaélés) (II/3285/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatornabírság) (IV/1019/2016.)

– a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény 232. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (határozat kézbesítése) (IV/1803/2016.)