Az Alkotmánybíróság 2017. január 17-i teljes ülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.085/2015/5. számú ítélete és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (2) bekezdése, 47. § 8. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2518/2015.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 146. § (2) bekezdés második fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adószám törlése, vezető tisztségviseléstől eltiltás) (IV/940/2016.)

– az Esztergomi Járásbíróság 3.B.310/2008/102. számú ítélete, a Tatabányai Törvényszék 2.Bf.364/2013/15. számú ítélete, valamint a Kúria Bfv. II. 1304/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ésszerű határidőn belül történő elbírálás követelménye) (IV/1087/2015.)