Az Alkotmánybíróság 2017. december 12-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.II.37.131/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (csatornabírság) (IV/1201/2017.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.289/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó objektív felelőssége) (IV/2341/2014.)

– a Kúria Kfv.II.37.124/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházi jogállású intézményfenntartó) (IV/1301/2014.)

– a Kúria Bfv.I.1456/2014/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetés kiszabása) (IV/987/2015.)

– az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja elleni nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (jegyző, főjegyző különadó fizetési kötelezettsége) (V/1649/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés semmissége) (IV/671/2017.)