Az Alkotmánybíróság 2016. október 25-i teljes ülése

– a Kúria Kvk.IV.37.934/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat (politikai reklám, népszavazás) (IV/1754/2016.)

– a Kúria Kvk.IV.37.935/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat-tervezet (népszavazás, betelepítési kvóta, politikai reklám) (IV/1782/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.379/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat-tervezet (közveszéllyel fenyegetés) (IV/280/2015.)