Az Alkotmánybíróság 2016. november 28-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.379/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közveszéllyel fenyegetés) (IV/280/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.803/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtószabadság) (IV/1367/2014.)

– a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCIV. törvény 16. § (4), (5), (6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (befektetési szolgáltatás, kárrendezés) (IV/46/2016.)

– az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezése iránt benyújtott indítvány vizsgálata (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás) (X/3327/2015.)