Az Alkotmánybíróság 2016. november 22-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.379/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közveszéllyel fenyegetés) (IV/280/2015.)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 12. § (1) bek. l) pontjának a „dohánykereskedelem-ellátási tevékenység” szövegrésze, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. tv. egyes rendelkezései, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. egyes rendelkezései, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. tv. egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (dohánykereskedelem-ellátási tevékenység, trafik) (IV/1845/2015.)

az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezése iránt benyújtott indítvány vizsgálata (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás) (X/3327/2015.)