Az Alkotmánybíróság 2016. november 21-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.II.37.803/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtószabadság) (IV/1367/2014.)

– a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCIV. törvény 16. § (4), (5), (6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (befektetési szolgáltatás, kárrendezés) (IV/46/2016.)