Az Alkotmánybíróság 2016. március 31-i teljes ülése

– az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény (T/9380. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (MNB által létrehozott és tulajdonolt gazdasági társaságok és alapítványok által kezelt adatok megismerése) (I/494/2016.)

– az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvény (T/8829. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (postai szolgáltatás; közérdekű adat megismerése; visszaható hatály tilalma) (I/493/2016.)