Az Alkotmánybíróság 2016. március 21-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.I.35.033/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/2375/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015/3. számú ítélete, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/3024/2015.)

– az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény (T/9380. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (MNB által létrehozott és tulajdonolt gazdasági társaságok és alapítványok által kezelt adatok megismerése) (I/494/2016.)

– az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvény (T/8829. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (postai szolgáltatás; közérdekű adat megismerése; visszaható hatály tilalma) (I/493/2016.)

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 266. § (2) bekezdésével szemben az Abtv. 26. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szavazás levélben) (IV/1578/2013.)

– a Kúria Pfv.III.21.894/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítési járadék felemelése, orvosi műhiba) (IV/2816/2015.)