Az Alkotmánybíróság 2016. március 1-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat közlése) (IV/909/2015.)

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2015. évi CXXXIX. törvénnyel módosított 1. § (6a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés játékfüggőség szenvedély miatt, bíróság értesítési kötelezettsége) (III/3081/2015.)

– a Kúria 3/2013. Közigazgatási és Munkaügyi jogegységi határozata alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (III/1639/2015.)

– a Kúria Kfv. I.35.033/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/2375/2014.)

– a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete, és a PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (perköltség megfizetésének érvényesítése) (IV/1512/2014.)

– az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) – 2007. június 9-én hatályos – 4. § (4) bekezdése, 62. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/680/2015.)