Az Alkotmánybíróság 2016. június 7-i teljes ülése

– a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (zajártalom fesztivál miatt) (II/902/2012.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.293/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz indítvány vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1799/2015.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.325/2014/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz indítvány vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2160/2015.)

– az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016. (V.10.) OGY határozat felülvizsgálatára irányuló indítvány vizsgálata (betelepítési kvóta, népszavazás) (VI/997/2016.)

– a Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz indítvány vizsgálata (népszavazási kérdés; betelepítési kvóta) (IV/884/2016.)