Az Alkotmánybíróság 2016. június 13-i teljes ülése

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.293/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1799/2015.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.325/2014/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2160/2015.)

– az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016. (V.10.) OGY határozat felülvizsgálata iránt előterjesztett indítvány vizsgálata (betelepítési kvóta, népszavazás) (VI/997/2016.)

– a Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazási kérdés; betelepítési kvóta) (IV/884/2016.

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség) (IV/2756/2015.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése és a 344. § (1) bekezdéséből „a 74. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi költségből azt” szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bűnügyi költség) (III/498/2016.)