Az Alkotmánybíróság 2016. július 5-i teljes ülése

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.7587/2015/4. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.B.13.483/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/3283/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.414/2015/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (iskolai szegregáció) (IV/167/2016.)

– a Kúria Pkf.V.25.002/2014/2. számú végzése, a Győri Ítélőtábla GF.II.20.188/2014/2. számú végzése, valamint a Tatabányai Törvényszék 9.G.40.006/2013/38. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vállalkozási szerződésből eredő kár megfizetése) (IV/1767/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.622/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezéshez való jog) (IV/656/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzésének, valamint a Budapest Rendőr-főkapitánya 01000-2033-2/2014. általános számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezéshez való jog) (IV/609/2014.)

– a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (álláskeresési ellátás, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1723/2015.)

– az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítása és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rend. 15. § (6) bekezdése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.46.063/2015/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kitelepítéssel kapcsolatos kártérítés) (IV/354/2016.)

– az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (4) és (7) bekezdése első mondata nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (adóhatározat bírósági felülvizsgálata, különadó) (V/567/2016.)

– a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2016.)