Az Alkotmánybíróság 2016. július 11-i teljes ülése

‒ a Kúria Pkf.V.25.002/2014/2. számú végzése, a Győri Ítélőtábla GF.II.20.188/2014/2. számú végzése, valamint a Tatabányai Törvényszék 9.G.40.006/2013/38. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vállalkozási szerződésből eredő kár megfizetése) (IV/1767/2015.)

‒ az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (4) és (7) bekezdése első mondata nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (adóhatározat bírósági felülvizsgálata, különadó) (V/567/2016.)

‒ a Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (betelepítési kvóta, népszavazás) (IV/1265/2016.)

‒ a Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (betelepítési kvóta, népszavazás) (IV/1284/2016.)

‒ a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 338. § (1) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (állatkínzás vétsége, bűnügyi költség) (III/410/2016.)

‒ a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése és a 344. § (1) bekezdéséből „a 74. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi költségből azt” szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bűnügyi költség) (III/498/2016.)

‒ a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazásra javasolt kérdés meghatalmazott útján történő benyújtása, aláírásgyűjtő ív) (IV/3158/2015.)

‒ az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1)‒(4) bekezdései és a 43. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (állatvédelmi bírság) (III/121/2016.)