Az Alkotmánybíróság 2016. január 26-i teljes ülése

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.417/2013/55. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (eljárási bírság – Kehi) (IV/2031/2014.)

– a Kúria Kfv. I.35.033/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata  (adóügy) (IV/2375/2014.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja elleni bírói kezdeményezés alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (III/3066/2015.)

– a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (álláskeresési ellátás, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1723/2015.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.293/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1799/2015.)