Az Alkotmánybíróság 2016. január 19-i teljes ülése

– az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 34. §-a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés g) pontja alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyészség adatkezelési tevékenysége) (III/1065/2015.)

– a 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése, valamint a Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felmentés jogellenességének megállapítása) (IV/1772/2013.)

– a Kúria 3/2013. Közigazgatási és Munkaügyi jogegységi határozata alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (III/1637/2015.)

– a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 43. § (2) bekezdése, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.258/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (táppénz – egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony) (IV/551/2015.)

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.417/2013/55. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (eljárási bírság – Kehi) (IV/2031/2014.)

– a Kúria Kfv. I.35.033/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügy) (IV/2375/2014.)