Az Alkotmánybíróság 2016. február 9-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.I.20.724/2013/10. számú részítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat (ingatlanügy – tulajdoni jogvita) (IV/1247/2014.)

– a Kaposvár MJV Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) rendelete 7. § (3) bekezdése elleni utólagos normakontroll tárgyában készült határozat (életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok közterületi tárolása) (II/530/2014.)

– a Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.417/2013/55. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (eljárási bírság – Kehi) (IV/2031/2014.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (III/3066/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendelet érvényessége haszonélvezeti jog) (IV/2379/2014.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat közlése) (IV/909/2015.)