Az Alkotmánybíróság 2016. február 2-i teljes ülése

– a Kúria 3/2013. Közigazgatási és Munkaügyi jogegységi határozata alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ingóértékesítés adójogi szabályai) (III/1637/2015.)

– a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 43. § (2) bekezdése, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.258/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (táppénz – egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony) (IV/551/2015.)

– a Kúria Pfv.I.20.724/2013/10. számú részítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ingatlanügy – tulajdoni jogvita) (IV/1247/2014.)

– Kaposvár MJV Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) rendelete 7. § (3) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok közterületi tárolása) (II/530/2014.)

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2015. évi CXXXIX. törvénnyel módosított 1. § (6a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés játékfüggőség szenvedély miatt, bíróság értesítési kötelezettsége) (III/3081/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.31.917/2014/15. számú és 12.K.31.916/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányul alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2631/2015.)

– a Kúria Pfv.III.21.894/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítési járadék felemelése, orvosi műhiba) (IV/2816/2015.)