Az Alkotmánybíróság 2016. december 13-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (álláskeresési ellátás, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1723/2015.)

– a Kúria Mfv.II.10.673/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jutalék megfizetése – munkáltatói jogutódlás, APEH-illetékhivatalok) (IV/3355/2015.)

– a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.182/2014/24. sorszámú közbenső ítélete, valamint a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.254/2015/10. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenessé Az 54/2014. (X.10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (átszámított fogyasztói kölcsönszerződés elszámolási szabályai – MNB) (III/1339/2016.)

– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (bírák nemzetbiztonsági ellenőrzése) (II/1063/2015.)

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontja „az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt” szövegrésze és a 80. § (1) bekezdés d) pontja „vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/707/2013.)