Az Alkotmánybíróság 2016. április 19-i teljes ülése

 

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 266. § (2) bekezdésével szemben az Abtv. 26. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányul alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozattervezet (szavazás levélben) (IV/1578/2013.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.682/2013/12. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozattervezet (rágalmazás) (IV/560/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.563/2013/7. számú másodfokú közbenső és részítélete, valamint a Kúria Pfv.III.21/113/2014/4. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat-tervezet (kártérítési felelősség) (IV/1199/2015.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.447/2015/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozattervezet (fogyatékossági támogatás, jogutódlás) (IV/3224/2015.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozattervezet (közérdekű adatok megismerése) (IV/1002/2013.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.288/2015/5/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 65.P.21.126/2014/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzéstervezet (személyiségi jog megsértése, történész jó hírnevének megsértése) (IV/3338/2015.)