Az Alkotmánybíróság 2015. szeptember 7-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.V.35.534/2013/15. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 1.Kf.649.889/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pénzügyi felügyeleti ügy) (IV/1565/2014.)

– a Kúria Gfv.VII.30.188/2012/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1039/2013.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezéshez való jog) (IV/1514/2014.)

– a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz eljárásban a bírósági döntés végrehajtásának felfüggesztésére irányuló indítvány vizsgálata (férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés) (IV/2774/2015.)

– a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz eljárásban a bírósági döntés végrehajtásának felfüggesztésére irányuló indítvány vizsgálata (férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés) (IV/2779/2015.)