Az Alkotmánybíróság 2015. szeptember 15-i teljes ülése

– a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat-tervezet (férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés) (IV/2774/2015.)