Az Alkotmánybíróság 2015. március 3-i teljes ülése

– a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdése, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.31.551/2013/13. számú ítélet alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányul alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerencsejátékban történő részvételre közvetítő tevékenység) (IV/1458/2014.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 474. §-a (1) bekezdés 1. mondatának II. fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyész kirendelése) (III/1978/2014.)

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. § alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányul alkotmányjogi panasz vizsgálata (devizakölcsön-per felfüggesztése) (IV/1536/2014.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 386. § (1) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatályon kívül helyező határozat elleni jogorvoslat hiánya) (III/1973/2014.)