Az Alkotmánybíróság 2015. március 10-i teljes ülése

– a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdése „közvetlen jogi érdek fennállásának igazolása nélkül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének utólagos normakontrollra irányuló indítvány vizsgálata (KEHI perindítási joga) (II/3464/2012.)

– a 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdésével, valamint a 163/F. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (átjátszóantenna létesítése) (III/576/2014.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2012/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/211/2014.)

– a 2011. évi CXC. törvény egyes, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pedagógusi életpálya) (IV/1489/2013.)