Az Alkotmánybíróság 2015. május 26-i teljes ülése

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 35. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vallási egyesület) (IV/1099/2013.)

– az Országgyűlés által 2015. április 28-án elfogadott, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény (T/3788. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (állami földvagyon kezelése) (I/1286/2015.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 6. § (2) bekezdése és 136. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (adózói jogállás) (III/838/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.791/2011/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (parkolási pótdíj megfizetése) (IV/3237/2012.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.531/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezéshez való jog) (IV/951/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.45.401/2015/5. sz. végzése alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezési jog sérelme) (IV/801/2015.)