Az Alkotmánybíróság 2015. január 27-i teljes ülése

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (devizakölcsön-perek) (III/1692/2014.)

– a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 51. § (4) bekezdés „fokozatosan” szövegésze alaptörvény-ellenessége, illetve nemzetközi szerződésbe ütközése megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (II/300/2013.)

– a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény, az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (tankönyvellátás állami megszervezése, tankönyvvé minősítés) (IV/1206/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.33.829/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtótermék piacfelügyeleti bírsága) (IV/739/2014.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (minősített adattá nyilvánítás per folyamán) (IV/26/2013.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64. § (2) és (2a) bekezdései, a 65. § (9) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a, 13-19. §-ai és 36. § (1)–(2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1489/2013.)