Az Alkotmánybíróság 2015. január 12-i teljes ülése

− a Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság 3.Bhar.16/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozattervezet (IV/141/2014.) 

− a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni bírói kezdeményezés tárgyában készült határozattervezet (devizakölcsön-perek) (III/1692/2014.)

az 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdés 2. fordulata és (3) bekezdése, valamint a 2012. évi C. törvény 42. § 2. fordulata és 44. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában készült határozat-tervezet (végzéstervezet) (tényleges életfogytiglani szabadságvesztés) (III/833/2014.)

− a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 51. § (4) bekezdés „fokozatosan” szövegésze alaptörvény-ellenessége, illetve nemzetközi szerződésbe ütközése megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában készült határozattervezet (II/300/2013.)

− a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény, az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz tárgyában készült határozat-tervezet (tankönyvellátás állami megszervezése, tankönyvvé minősítés) (IV/1206/2014.)

− a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdése „közvetlen jogi érdek fennállásának igazolása nélkül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálata (KEHI perindítási joga) (II/3464/2012.)