Az Alkotmánybíróság 2015. február 10-i teljes ülése

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény 119. § (9) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1473/2012.)

– a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésének alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (gázszámla számlaképe) (III/1825/2014.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 474. §-a (1) bekezdés 1. mondatának II. fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyész kirendelése) (III/1978/2014.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 386. § (1) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatályon kívül helyező határozat elleni jogorvoslat hiánya) (III/1973/2014.)