Az Alkotmánybíróság 2014. szeptember 23-i teljes ülése

– a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontja és 178. §-a megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1198/2013.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság KfvII.37.076/2012/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1629/2013.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Mf.21.259/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/675/2014.)

– a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5-6. §-aival kapcsolatos utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1180/2012.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/878/2013.)

– az 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdés 2. fordulata és (3) bekezdése, valamint a 2012. évi C. törvény 42. § 2. fordulata és 44.§ (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (tényleges életfogytiglani szabadságvesztés) (III/833/2014.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései és a Székesfehérvári Törvényszék 3.Mf.20.123/2013/7. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1233/2013.)

– a 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/826/2013.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzésének, valamint a Budapest Rendőr-főkapitánya 01000-2033-2/2014. általános számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/609/2014.)