Az Alkotmánybíróság 2014. november 11-i teljes ülése

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (devizakölcsön-perek) (III/1522/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.33.829/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtótermék piacfelügyeleti bírsága) (IV/739/2014.)

– az 1999. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-elleneségének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szerzői jogdíj) (IV/271/2014.)