Az Alkotmánybíróság 2014. május 27-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/5/2013.)

– a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 7. § (2) és (4) bekezdése, 8. § (1) bekezdésének „illetve az Alapszabályban” szövegrésze, valamint 11. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére benyújtott utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/185/2013.)

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése megsemmisítése iránt előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/3716/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság 11.Gf.40.149/2006/5. számú ítélete és a 2/2004. Polgári jogegységi határozat megsemmisítésére, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 25. § (2) bekezdés f) pontja alkalmazásának utólagos kizárására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/880/2012.)

– a Kúria mellett működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SZF.1/46/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2868/2012.)

– a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága előtt folyamatban lévő ügyekben a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénnyel, valamint a kapcsolódó jogszabállyal összefüggésben benyújtott bírói kezdeményezés vizsgálata (IV/960/2014.)