Az Alkotmánybíróság 2014. június 30-i teljes ülése

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (8) bekezdésével összefüggő bírói kezdeményezés vizsgálata (III/685/2014.)

– a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1176/2013.)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés l) pontja valamint a 2012. évi CXXXIV. törvény 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1124/2013.)

– a Kúria Knk.IV.37.178/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (országos népszavazás-Paksi Atomerőmű fejlesztése) (IV/938/2014.)

– a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (III/885/2014.)

– a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénnyel összefüggő egyedi normakontroll bírói kezdeményezés vizsgálata (III/980/2014.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 85. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/491/2013.)

– a Kúria mellett működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SZF.1/46/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2868/2012.)

– a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló – 2012. január 1. és 2013. július 1. között hatályban volt – 1979. évi 11. tvr. 28/A. § (3) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/596/2013.)

– a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontja és 178. §-a megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1198/2013.)