Az Alkotmánybíróság 2014. június 3-i teljes ülése

– a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5-6. §-aival kapcsolatos utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1180/2012.)

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2712/2012.)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés l) pontja valamint a 2012. évi CXXXIV. törvény 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1124/2013.)