Az Alkotmánybíróság 2014. június 24-i teljes ülése

– a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1676/2013)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (8) bekezdésével összefüggő bírói kezdeményezés vizsgálata (III/685/2014.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései és a Székesfehérvári Törvényszék 3.Mf.20.123/2013/7. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1233/2013)

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés l) pontja valamint a 2012. évi CXXXIV. törvény 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1124/2013.)

– a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1176/2013.)

– a Kúria Knk.IV.37.178/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (országos népszavazás-Paksi Atomerőmű fejlesztése) (IV/938/2014.)