Az Alkotmánybíróság 2014. június 16-i teljes ülése

– a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1676/2013.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/878/2013.)

– a Kúria Knk.IV.37.178/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/938/2014.)