Az Alkotmánybíróság 2014. július 8-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3442/2012)

– az 1999. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői jogdíj) (IV/271/2014.)